Championnats de Chine

Les Championnats individuels d'échecs de Chine se déroulent du 16 au 27 Avril 2013 à Xinghua, Jiangsu. Même si certains des meilleurs joueurs tels que Wang Hao, Ding Liren, Zhao Xue, Ju Wenjun et Huang Qian n'y participent pas cette année, Hou Yifan et le jeune Wei Yi joueront dans le championnat mixte.
Les participants du mixte : Wang Yue 2706, Li Chao B 2686, Yu Yangyi 2675, Bu Xiangzhi 2662, Hou Yifan 2617, Zhou Jianchao 2607, Zhou Weiqi 2590, Zhao Jun 2589, Ma Qun 2559, Li Shilong 2558, Xiu Deshun 2534 et Wei Yi 2530.
Les participantes du féminin : Tan Zhongyi 2483, Guo Qi 2439, Ding Yixin 2427, Wang Jue 2401, Shen Yang 2397, Zhang Xiaowen 2367, Zhai Mo 2259, Lei Tingjie 2232, Ni Shiqun 2213, Kuang Yinghui 2212, Ren Xiaoyi 2212 et Li Xueyi 2135.
Résultats du Mixte et du Féminin. Communiqué par http://blog.sina.com.cn